Details

Title

ПЕНОГЕНЕРАТОР ВЫСОКОКРАТНЫХ ПЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДОВ ПОДДАВЛЕНИЕМ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2014

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×